Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2012

niestrawne
8898 a6c4
niestrawne
8224 482a
Reposted fromvikkat vikkat viaGummiBonBon GummiBonBon
niestrawne
7675 c447
Reposted fromamatore amatore viaonimon onimon
niestrawne
niestrawne

November 27 2012

niestrawne
Zanim coś powiesz..
upewnij się, że język masz podłączony do mózgu
niestrawne
Nie ma odwagi iść do łóżka, czekać na sen. Bo ten przychodzi ostatni; pierwsze są łuny na horyzoncie, wypalone lasy, wspomnienia o tobie.
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith
niestrawne
5027 459a 500

November 23 2012

niestrawne
niestrawne
Reposted fromlouve louve viamelanchujnia melanchujnia
niestrawne
Reposted fromcouples couples viafrenzy frenzy
niestrawne

 

 

Słuchaj, czy chcesz się ze mną bawić, powiedz,

w przygodach i wyprawach towarzyszyć,

trzymając się za ręce w ciemność pobiec,

przystanąć, serca trzepotanie ściszyć?

Chcesz z miną pół surową, pół szelmowską

wody do wina lać umiarkowanie,

rzucać perłami, cieszyć się błahostką,

przez ciżbę strojną w lichym przejść gałganie?

Słuchaj, czy chcesz się ze mną bawić w życie,

codziennie zaczynając je na nowo?

Czy umiesz w długą pluchę lub śnieżycę

w milczeniu pić herbatę rubinową?

Chcesz żyć rozrzutnie, serca strat nie licząc

i tylko z rzadka trwożąc się, że oto

listopad znów przechadza się ulicą,

ten biedaczysko z szeleszczącą miotłą?

Czy chcesz się bawić w ptasi lot za oknem,

w pełzanie płaza niewidoczne w gęstwie,

podróż w nieznane, w stuk pociągu, w okręt,

sen, dobroć, Boże Narodzenie, szczęście?

Czy chcesz się bawić w szczęśliwych kochanków,

w płaczu naiwną i chytrą przejrzystość,

przez nocy tysiąc i tysiąc poranków

zabawę zamieniając w rzeczywistość?

Trzymając się za ręce w ciemność pobiec

i w śmierć się ze mną bawić czy chcesz, powiedz?

Reposted byjestemaga jestemaga
niestrawne
6891 7ac2
Reposted fromguitarist guitarist viavith vith
niestrawne
3613 6602
Reposted fromfrenzy frenzy
niestrawne
3646 6573 500
Reposted fromthesmajl thesmajl viafrenzy frenzy
niestrawne
3154 9c52
Reposted frombvllshit bvllshit viafrenzy frenzy
niestrawne
8379 90c5
Reposted frommisioslaw misioslaw viamelanchujnia melanchujnia
niestrawne
Różnica między "spać samemu" a "spać bez ciebie". Och, kurwa.
— Ochocki, Vithren, "Nietu"
Reposted fromvith vith

June 28 2012

niestrawne
7923 35c7
Reposted byneralet-yourself-goxjoancatherinepaproshekrzekomyBaschdisborsuk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...